PRIVACYVERKLARING

Leontine Hoogeweegen

Vanuit mijn bedrijf ga ik, Leontine Hoogeweegen, op zorgvuldige, transparante en heldere wijze om met je persoons- en bedrijfsgegevens. Uiteraard hou ik me hierbij aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG). Heb je vragen over deze privacyverklaring, laat het me weten!!

Doel van de verwerking van je persoons- en/of bedrijfsgegevens
Je persoons- en/of bedrijfsgegevens worden verwerkt om een overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en je een factuur te kunnen sturen. Heb je je aangemeld voor mijn nieuwsbrief? Dan is het doel om je deze te kunnen mailen. Ik zal alleen persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerken die ik hiervoor minimaal nodig heb.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam contactpersonen
Adres organisatie
E-mailadres contactpersonen
Telefoonnummer contactpersonen 
BTW-nummer als de BTW wordt verlegd 

Wie gaan je gegevens verwerken?
Je gegevens worden ontvangen en verwerkt door Leontine Hoogeweegen. 

Ontvang je mijn nieuwsbrief? Dan worden je gegevens ook verwerkt bij mijn hostingspartners om je de nieuwsbrief te kunnen sturen. Daarnaast worden je gegevens opgeslagen in het onlineboekhoudprogramma van mijn boekhouder. De gegevens die online worden bewaard of verkregen worden beveiligd met een SSL-certificaat. Waar nodig zal ik verwerkingsovereenkomsten afsluiten met partijen aan wie je persoonsgegevens worden verstrekt.

Ik zal je persoonsgegevens niet verstrekken aan partners die gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?
Ik heb de volgende maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen:


Hoe lang sla ik je gegevens op?

Je gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat. Na beëindiging van de samenwerking worden je gegevens definitief verwijderd. Gegevens worden bewaard zolang de wet dat vereist.

Ontvang je mijn nieuwsbrief? Dan worden de gegevens hiervoor bewaard totdat je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen en je je uitschrijft. Je gegevens worden dan definitief verwijderd.

Hoe kun je je gegevens inzien of wijzigen?
Stuur me een e-mail en ik zal je inzage geven in mijn administratie van je persoonsgegevens. Je kunt via e-mail ook wijzigingen van je gegevens doorsturen. 

Heb je wijzigingen voor de gegevens die ik bewaar voor de nieuwsbrief? Via de nieuwsbrief kun je direct je gegevens inzien en wijzigen. Ook kun je je via de nieuwsbrief direct uitschrijven.

Recht om een klacht in te dienen
Heb je een klacht over de wijze waarop ik met je persoonsgegevens omga? Dan hoor ik het graag! Stuur me een mail of dien een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom heb ik je/jullie persoons- en/of bedrijfsgegevens nodig?
Zonder je gegevens kan ik geen opdracht voor je uitvoeren, geen contact met je opnemen over de opdracht via telefoon of e-mail en geen factuur mailen. Zonder je mailadres kan ik je geen nieuwsbrief sturen. Je hebt altijd het recht om je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens door Leontine Hoogeweegen weer in te trekken.